Условия за ползане

С използването на RealniKilometri.com наричан още Реални Километри вие се съгласявате със следните условия за ползване:

Информацията предоставена от Реални Километри е на база публикации в различни бази данни на производители и застрахователи. Всяко отклонение или несъответствие е в следствие от погрешно публикувана или липсваща информация.

1. Липса на информация
Възможна е липса на информация за сервизно обслужване, снимки или значитени щети в случаите, когато автомобилът не е посещавал оторизирани сервизи в Европа и България, които запазват и публикуват информация за извършените от тях дейности.

2. Грешно подаден VIN
В случаите когато VIN номерът подаден от вас е грешен, сумата заплатена за проверка НЕ се възстановява.

3. Срокове за изготвяне на доклад
Срокът за изготвяне на доклад е от 1 до 24 работни часа след постъпване на вашето плащане. В случаите в които дадена база данни не работи или събития независещи от Реални Километри е възможно срокът да се удължи.